De jacht  Omdat ik in de nacht over je erf loop leg ik hier precies uit wat ik doe.


VERKENNING

De rattenbestrijding begint met verkenning van de  omgeving

Verkenning van de omgeving. Foto: EcoRat

De jacht begint met de voorbereiding. Eigenlijk start het al bij het eerste bezoek dat ik bij je breng om het probleem te inventariseren. Je legt mij uit waar de erfgrenzen lopen en tot hoe ver ik kan jagen. Tevens kijken we waar het jagen wel en niet kan. Je zult versteld staan van wat de mogelijkheden zijn. 

Voor de rust en veiligheid gaan bij aanvang van de jacht de bewoners en indien het kan de hond en kat naar binnen.


ZOEKEN EN VINDEN

Ratten zichtbaar via de thermische kijker

Twee ratten. Gezien door de thermische kijker. Foto: EcoRat

Met behulp van een gevoelige thermische kijker zoek of wacht ik de ratten op. De thermische kijker meet verschillen in temperatuur en daardoor worden de warmbloedige ratten in het donker zichtbaar gemaakt. Hierdoor zijn de ratten relatief gemakkelijk te ontdekken en te volgen.  

Vaak zitten de ratten verscholen onder het struikgewas, onder vlonders, bij het voer, in de volière of bij de uitgang van hun hol. 


VOORBEREIDING EN SCHIETEN

De rat wordt geschoten nadat de afstand tot de rat is gemeten.

Voorbereiding van het schot. Foto: EcoRat

Is de rat gevonden dan wordt het persluchtgeweer op de vierbenige schietstok gelegd om zo stabiel mogelijk te kunnen schieten.

Met behulp van voor de rat onzichtbaar infraroodlicht wordt het dier en omgeving met de nachtrichtkijker voor mij zichtbaar gemaakt. Om nauwkeurig te schieten wordt via een laserstraal de afstand tot de rat gemeten. Vervolgens wordt er gericht en geschoten.


-

TREFFEN VAN DE RAT

De ratten worden dodelijk getroffen via een schot door de kop of hart-longen

Het schot is geplaatst. Foto: EcoRat

De rat wordt door de kogel in de kop of via een hart-long schot getroffen en valt dood neer. Zitten er andere ratten in de buurt dan horen ze plof van de inslag van de kogel in de getroffen rat en dat overstemt het zachte geluid van het schot. Hierdoor zijn ze verward en gaan ze kijken wat er aan de hand is. Vaak is het dan mogelijk om nog een of zelfs meerdere ratten te schieten. 


DE RAT BLIJFT NOG EVEN

De rat blijft nog even liggen

De rat is op slag dood. Foto: EcoRat

De getroffen rat blijft liggen om de omgeving zo min mogelijk te verstoren. De andere ratten worden niet afgeschrikt door de gedode rat. Nu is het wachten tot de ratten nieuwsgierig terug komen of ik sluipt zachtjes weg en ga naar een andere plek waar ratten zich ophouden. Later komt ik terug om te zien of er nog ratten zijn teruggekeerd.


AFRONDING VAN DE JACHT

Geschoten ratten worden op de afgesproken plek achtergelaten.

De ratten worden verzameld. Foto: EcoRat

Aan het eind van de jacht worden de ratten met een lampje verzameld en op de afgesproken plek achtergelaten of ze worden door mij meegenomen. Stilletjes verlaat ik je terrein. Er wordt verslag uitgebracht van het aantal geschoten ratten en een foto, videoverslag of ander bewijsmateriaal bijgevoegd.

Later bespreken we een eventueel vervolg. Wil je  meer weten neem dan contact met me op.