Uilen: Met nestkasten voor kerkuilen trekken we natuurlijke vijanden van de rat aan.


UILEN

Vooral jonge ratten worden door de kerkuil gevangen.

Jonge kerkuil. Foto: Adri de Groot

Steenuil, kerkuil, ransuil en bosuil zijn de meest voorkomende uilen in Nederland. Door uilenkasten op te  hangen worden vooral de kerkuil en steenuil aangetrokken. De ransuil broedt liever op een oud kraaien- of eksternest terwijl de grote bosuil overwegend in boomholtes broedt.

De steenuil eet het liefst veldmuizen, andere kleine zoogdieren en ongewervelden. De kerkuil vangt meestal muizen en kleine nog jonge ratten maar de bos- en ransuil kunnen wegens hun grotere omvang ook grotere ratten vangen. De oehoe, de verreweg grootste maar zeldzame uil, kan goed de volwassen ratten aan.

Met de speciale uilenkasten proberen we hoofdzakelijk kerkuilen aan te trekken om de populatie ratten in toom te houden. 


VOGELWERKGROEP

De werkgroep uilen van vogelvereniging Vogels Rijnswoude doet veel goeds voor de kerkuil

Vogelwerkgroep Uilen

Hangen we dan overal uilenkasten op waar het kan? Nee dat doen we niet. We kijken ook welke andere broedvogels er zijn. Als er bijvoorbeeld al boerenzwaluwen broeden zijn we terughoudend met het plaatsen van deze uilenkasten omdat kerkuilen en in mindere mate steenuilen jonge boerenzwaluwen uit het nest kunnen halen. Vliegend hebben de snelle en behendige boerenzwaluwen niets te vrezen van de uilen maar nog niet vliegvaardig in het nestje zijn ze een gemakkelijke prooi voor de uil. 

Een samenwerking is aangegaan met Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. om de plaatsing van uilenkasten te stimuleren.  Dit doen we op de plaatsen waar ik ben wezen jagen. Als de eigenaar het wilt komt de vogelwerkgroep helpen bij het kiezen van de juiste plaats en bij het ophangen van de uilenkast. 


ZELFBOUW UILENKAST

Nadat de ratten zijn geschoten worden kerkuilen aangetrokken om een nieuwe overlast te voorkomen.

Uilenkast met jongen die geringd worden. Foto: Ko Katsman

De uilenkast wordt meestal zelf gekocht of gebouwd. Het één keer per jaar schoonmaken doe je over het algemeen zelf en gebeurt bij aanvang van de herfst en is slechts het de kast uit vegen of scheppen van de achtergebleven rommel. 'T klusje is in 10 minuten geklaard. Dat heb je er toch graag voor over om een toekomstige rattenplaag te voorkomen. Sommige vogelwerkgroepen doen echt alles voor je. Van bouwen tot jaarlijks onderhoud.

Meer weten over de bijzondere kerkuil ga dan naar de website van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland waar naast veel algemene informatie over de kerkuil te vinden is tevens nauwkeurig beschreven staat hoe de nestkast voor een kerkuil gebouwd moet worden en waar die het beste wordt geplaatst.