Kosten rattenbestrijding
 Hoeveel schade en ellende bespaar ik ermee.


RATTEN VEROORZAKEN STALBRANDEN

Knaagschade door ratten en stalbrand

Door knaagschade ontstane kortsluiting kan stalbrand geven.

 

Ik rekenen € 135,- voor de 2 á 2½ uur die de jacht gewoonlijk duurt en dit bedrag is inclusief administratie- & reiskosten, reistijd, afschrijving apparatuur, verslaglegging, preventieadvies en de eerste 10 ratten die ik op die avond schiet. Schiet ik meer ratten dan reken ik € 6,50 per rat extra. Deze bedragen zijn exclusief btw. 

RATTEN DRAGEN ZIEKTEN OVER

Ratten brengen ook de ziekte van Weil over

De meest bekende door ratten overgedragen ziekte is die van Weil

 

Binnen een afstand van 30 km vanuit Zoeterwoude reken ik geen reiskosten, daarboven reken ik een kilometertarief die mede gebaseerd is op de dan geldende brandstofprijzen. Een offerte wordt je van tevoren overlegd indien dat gewenst is. De definitieve factuur is afhankelijk van het aantal geschoten ratten.

RATTEN ETEN EN BEVUILEN VOER

Ratten eten en bevuilen diervoerders

Diervoerder wordt gegeten en met ontlasting bevuild

 

Bij grote plagen moet ik meestal meerdere keren komen om het aantal ratten onder controle te krijgen en terug te brengen tot een natuurlijk niveau. In bedrijfs- of industriële omgevingen echter, zal ik er alles aan doen om al de ratten uit die omgeving te verwijderen.

Heb je vragen? Neem dan contact met me op.


Nieuwe Oogst: Wil je toch zelf ratten bestrijden met gif dan is per 1 januari 2023 een IPM-KBA-licentie verplicht. Ook vinden er audits plaats ter controle op naleving van de wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de kosten. Deze worden hoger en de tijdsbesteding door de vereiste nascholing wordt intensiever. De kosten lopen op tot duizenden euro's per jaar. (bron: Nieuwe Oogst). 

EcoRat werkt sneller, effectiever, milieuvriendelijker en de prijs is een stuk aantrekkelijker. Wat wil je nog meer? O ja...en je hoeft het niet zelf uit te voeren.