Hoe?  Hoe de samenwerking met mij er in grote lijnen uitziet. 


VERKENNING

Ratten in de nacht, thermisch nachtzichtkijker. Foto: EcoRat

 

De eerste keer kom ik kosteloos en geheel vrijblijvend verkennen wat er aan de hand is en kijken we naar het probleem. Wat is precies de overlast die de ratten veroorzaken, waar houden ze zich op, wat is de knaag en graafschade, waar en wat eten ze.

Ook verzamel ik informatie om de ratten zo effectief mogelijk te bestrijden en vraag je wat de gewoonten op het erf zijn. Wanneer worden de dieren gevoerd, hoe en waar is het voer opgeslagen en wanneer wordt het rustig en gaat het licht uit. Ook zoek ik naar nestplaatsen, looproutes, door- en vluchtgangen van de ratten.

Met wat ik zie en van je hoor maak ik met mijn ervaring een schatting van hoeveel ratten er zijn en geef ik een indicatie en indien gewenst een offerte van de te verwachten kosten.

Als het even kan begin ik na de verkenning en bevestiging van de opdracht dezelfde avond met de jacht om je zo snel mogelijk van het probleem af te helpen. De jacht begint bij het invallen van de schemering omdat gewoonlijk dan pas de ratten tevoorschijn komen op zoek naar voedsel.


DE JACHT

Ratten bij de composthoop

Rat in het vizier onder infrarood licht, Foto: EcoRat

 

Met een gevoelige thermische nachtzichtkijker zoek of wacht ik de ratten in het donker op. Als ze zich op een veilige plek bevinden neem ik ze op de korrel met de nachtrichtkijker en schiet ze met een enkel schot af. Door het gebruik van een goede geluidsdemper en een optimaal afgesteld persluchtwapen is het schot fluisterstil en heeft de omgeving geen enkele overlast, zowel de buren als de (huis)dieren niet.

Bovendien schiet ik met een licht kogeltje is de rat getroffen voordat hij op het schot kan reageren.

Een jacht duurt twee uur of langer en is afhankelijk van de omvang van de rattenpopulatie. Indien nodig en als je dat wilt kom ik een week later terug voor een volgende sessie.

Altijd betracht ik uiterste discretie en beweeg me onopvallend over je terrein en spreek met anderen niet over de jacht op je erf of wat ik daar zie. Op mijn auto of kleding staat ook geen reclame.


PREVENTIE

Uilen kunnen helpen met ratten vangen

Onze natuurlijke hulp bij preventie. Foto: Adri de Groot

 

Na het oplossen van het rattenprobleem bespreek ik met je hoe een volgende plaag te voorkomen is. Ik adviseer je over hoe het voer aan dieren aan te bieden, welke doorgangen geblokkeerd kunnen worden en waar nestgelegenheid kan worden verwijderd. Het moet onaangenaam voor de rat worden om zich op je terrein te begeven.

Als je het wilt wordt in samenwerking met een lokale vogelwerkgroep gekeken of er een goede plaats is om een uilenkast op te hangen. Daarmee worden natuurlijke vijanden van ratten aangetrokken en wordt de omvang van de populatie ratten op een natuurlijke manier onder controle gehouden. Voorkomen is beter dan genezen. Daarnaast is het toch ook prachtig om in de schemer geruisloos een uil rond je huis te zien vliegen of in de nacht zijn roep te horen.

Je kunt hier contact opnemen of zien wat de kosten van het jagen zijn of meer lezen over hoe de jacht in zijn werk gaat.