RATTENBESTRIJDING EN ADVIES

RATTENBERSTIJDING ZONDER GIF - ECORAT


Ecologische Rattenbestrijding

 

De rattenoverlast of rattenplaag kan snel, veilig en effectief verholpen worden. Rattenbestrijding in Utrecht en Zuid-Holland

 

Ecologische Rattenbestrijding

Heb je overlast van ratten en veroorzaken ze ongemak of schade door hun vraat, geknaag en gegraaf? Dat is niet alleen vervelend maar ook kostbaar en ongezond. Ratten kunnen ziekten overbrengen naar mens en dier.

Met ingang van 2023 is het gebruik van het schadelijke rattengif nagenoeg overal verboden. Toch is een rattenplaag ook zonder gif goed op te lossen met de moderne middelen die ik gebruik.

Met nachtzichtapparatuur en door afschot met een fluisterstil precisie luchtdrukgeweer verklein ik de rattenpopulatie snel, veilig en effectief. De methode is milieuvriendelijk, ecologisch verantwoord en wordt steeds vaker toegepast.

Mijn naam is Adrie van Diemen en ik doe aan rattenjagen daar waar deze knagers een plaag zijn geworden. Tevens geef ik advies hoe een volgende plaag te voorkomen.

AGRARIËRS

Rattenbestrijding op de boerderij

Bestrijding van ratten in de loopstal .(7 ratten, witte stip) Foto EcoRat

Bij agrariërs, particulieren en bedrijven wordt gewoonlijk het rattenprobleem in één avond van twee uur jagen al opgelost. Bij ernstige plagen zijn meer avonden nodig.

Mijn werkzaamheden vinden plaats op boerenerven in stallen, bij kippenhokken, mesthoop en voeropslag. Bij particulieren wordt de rat veelal bestreden bij de volière, het kippenhok, de composthoop en in tuinen. Ook bij bedrijven wordt er gejaagd op bedrijfsterreinen, in magazijnen, bij productie-, opslagruimten en vuilnisafvoer. 

Ik voer de rattenbestrijding uit met behulp van een fluisterstil precisie luchtdrukgeweer en gebruik nooit gif. Bij de jacht wordt geschoten met een lichtgewicht en loodvrij kogeltje die de rat direct doodt via een kop- of een hart-long schot. De rat lijdt niet of minimaal. 

PARTICULIEREN

Rattenbestrijding bij particulier rond kippenhok en volière.

5 Ratten in het kippenhok bij nacht. Foto EcoRat

Het kogeltje is zo licht dat die meestal in de rat blijft hangen waardoor de kans op schade aan bezittingen verwaarloosbaar klein is. Het kogeltje gaat wel zo snel dat de rat op slag gedood wordt.

Bij het gebruik van gif en klemmen kan het uren tot een week duren voordat de ratten na een lijdensweg komen te overlijden. Ook andere dieren lijden ernstig onder het gebruik van dit gif via doorvergiftiging.

Nadat het probleem is verholpen adviseer ik je hoe in de toekomst een nieuwe rattenplaag kan worden voorkomen. Het afschieten van de ratten is niet het doel, het oplossen en voorkomen van rattenoverlast wel.

Wilt je meer weten over hoe ik te werk ga neem dan hier een kijkje. .