RATTENBESTRIJDING EN ADVIES

RATTENBERSTIJDING ZONDER GIF - ECORAT


AGRARIËRS

Rattenbestrijding op de boerderij

Ratten in de loopstal .(7 ratten, witte stip) Foto EcoRat

Heb je overlast van ratten en veroorzaken ze ongemak of schade door hun vraat, geknaag en gegraaf? Dat is niet alleen vervelend maar ook kostbaar en ongezond. Ratten kunnen ziekten overbrengen naar mens en dier.

Met ingang van 2023 is het gebruik van het schadelijke rattengif nagenoeg overal verboden. Toch is een rattenplaag ook zonder gif goed op te lossen met de moderne middelen die ik gebruik.

Met nachtzichtapparatuur en door afschot met een fluisterstil precisie persluchtgeweer verklein ik de rattenpopulatie snel, veilig en effectief. De methode is milieuvriendelijk, ecologisch verantwoord en wordt steeds vaker toegepast.

Mijn naam is Adrie van Diemen en ik doe aan rattenjagen daar waar deze knagers een plaag zijn geworden. Tevens geef ik advies hoe een volgende plaag te voorkomen.

Ecologische Rattenbestrijding

De rattenoverlast of rattenplaag kan snel, veilig en effectief verholpen worden. Rattenbestrijding in Utrecht en Zuid-Holland

 

Ecologische Rattenbestrijding

Bij agrariërs, particulieren en bedrijven wordt gewoonlijk het rattenprobleem in één avond van twee uur jagen al opgelost. Bij ernstige plagen zijn meer avonden nodig.

Mijn werkzaamheden vinden plaats op boerenerven in stallen, bij de maiskuil kippenhokken en mesthoop. Bij particulieren wordt de rat veelal bestreden bij de volière, het kippenhok, de composthoop en in tuinen. Ook bij bedrijven wordt er gejaagd op bedrijfsterreinen, in magazijnen, bij productie-, opslagruimten en vuilnisafvoer. 

De rattenbestrijding voer ik uit met behulp van een fluisterstil precisie persluchtgeweer en gebruik nooit gif. Bij de jacht wordt geschoten met een lichtgewicht kogeltje die de rat direct doodt via een kop- of een hart-long schot. De rat lijdt niet of minimaal.

PARTICULIEREN

Rattenbestrijding bij particulier rond kippenhok en volière.

5 jonge ratten in het kippenhok bij nacht. Foto EcoRat

Het kogeltje is zo licht dat die meestal in de rat blijft hangen waardoor de kans op schade aan bezittingen verwaarloosbaar klein is. Het kogeltje gaat wel zo snel dat de rat op slag gedood wordt.

Bij het gebruik van gif en klemmen kan het uren tot een week duren voordat de ratten na een lijdensweg komen te overlijden. Ook andere dieren lijden ernstig onder het gebruik van dit gif via doorvergiftiging.

Nadat het probleem is verholpen adviseer ik je hoe in de toekomst een nieuwe rattenplaag kan worden voorkomen. Het afschieten van de ratten is niet het doel, het oplossen en voorkomen van rattenoverlast wel.

Wilt je meer weten over hoe ik te werk ga lees hier verder of neem direct contact met me op.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

BLOG

Is het een dove rat?

15-09-2023. De eigenaar van het melkveebedrijf in Utrecht vroeg of ik ratten kon komen bestrijden. Op het bedrijf stikte het van de ratten. Ze zitten bij en in de maiskuil, op de voergang en bij de oude loopstal. Als voorbeelden van de mate van de overlast gaf hij aan dat zijn hond elke week er wel een paar wist te vangen. Op de nachtcamera in het hok waar de koeien kalveren zag hij in de nacht vaak ratten lopen. Ook bij de avondronde over de boerderij zag hij wel 5 tot 10 ratten weg ziet schieten als hij het licht aan deed. Of ik over 2 á 3 weken kon komen. Het was nu even te druk. 

Lees meer »

Ik zocht naar ratten maar vond deze dieren.

Als ik in de nacht met de thermische kijker op zoek ben naar naar uw ratten kom ik ook ander dieren tegen die bezig zijn met hun leven. Ze doen een tukkie op een tak, zijn op zoek naar eten, hangen en beetje rond of proberen voor (hun) nageslacht te zorgen. 

Lees meer »

Meer ratten dan verwacht.

18-08-2023. Begin van de week werd ik gebeld door een melkveehouder of ik een keer kon komen kijken hoe ze op hun bedrijf van de ratten af konden komen. De eigenaren waren voornamelijk bezorgd dat er ratten aan de elektrische bedrading zouden knagen van de melkrobots of aan de kabels van de omvormers van de zonnepanelen. Een terechte zorg want ik om het vaker tegen dat de ratten vitale bedrading van elektronische apparatuur kapot knagen en storing of kortsluiting veroorzaken.

Lees meer »

Schade door vraat van ratten.

Op deze pagina wil ik je laten zien wat ik in de loop van de tijd tegen ben gekomen aan schade die ratten door vraat hebben aangericht. Het is schade aan producten in winkels, opslagplaatsen, agrarische bedrijven, in het veld of op anderen plaatsen. In de loop van de tijd zal ik steeds nieuwe foto's en een korte beschrijving toevoegen. Het is verbazingwekkend wat ratten allemaal eten.

Lees meer »

Hoe zie je ratten in het donker.

Als ik de ratten bij je kom bestrijden dan doe ik dat in het donker. De ratten komen gewoonlijk dan pas hun hol uit op zoek naar voedsel. Wij mensen kunnen maar matig zien met heel weinig licht terwijl ratten dat beter kunnen al is het beeld niet zo scherp. De ratten redden zich echter wel door het hebben van snorharen en voelsprieten, hun vaste looproutes en een hele goede reuk. Maar ik heb een thermische kijker en kan daarmee wel goed in het donker zien. 

Lees meer »

Hoe krijg je ratten en muizen je huis uit zonder gif.

Dit is de titel van een interessant stuk van Gemma Venhuizen dat in het NRC is verschenen. Een mooi stuk dat meer over muizen dan over ratten gaat en zich concentreert op de situatie in huis. Duidelijk wordt aangegeven hoe ernstig het probleem van doorvergiftiging is. Tevens wordt het verschil in gedrag tussen muis en rat aangegeven waarbij muizen vooral nieuwsgierig zijn en ratten vooral neofoob en nieuwe situaties zullen vermijden. De rat loopt niet snel in een val.

Lees meer »

Herken ratten. Holen, looppaden en doorgangen.

Zo herken je ratten aan hun gangen, holen en looppaden. De bruine rat maakt als hij buiten leeft holenstelsels tussen stenen, aan de voet van bomen en vaak in het talud nabij een sloot. In deze gangenstelsels hebben ze een nest om te rusten, te slapen en waar de jongen worden geboren. Deze gangen worden maximaal een halve meter diep gegraven en hebben een doorsneden van 5 tot 9 cm het hol heeft een doorsnede van 6 - 9 cm. Het nest kan ook bovengronds gemaakt worden tussen stenen.

Lees meer »

Bijna alleen grote ratten.

Half augustus word ik gebeld door de houder van een melkveebedrijf. Hij vertelt dat het bedrijf overlopen wordt door ratten en dat ze die niet weg krijgen. De vraag is of ik een keer langs kan komen om te zien wat ik kan doen.

Lees meer »

Ratten in het kippenhok

Ratten bij het kippenhok is een veelvoorkomend probleem. De oorzaak is doorgaans de overmaat aan voer dat aanwezig is, de veiligheid voor de rat in het kippenhok en de mogelijkheid tot het maken van vluchtgangen of zelfs nesten. 

Lees meer »

Zo netjes en toch ratten

Als ik aan kom rijden is er twijfel of ik op het goede adres ben. Het ziet er hier zo ongewoon netjes uit, alsof de hovenier zojuist het terrein heeft verlaten. Later als ik na de kennismaking over het erf loop zie ik een keurig onderhouden en schoon melkveebedrijf in het veenweidegebied. Het erf is geheel verhard met betonplaten en er is geen vuiltje te vinden.

Lees meer »

Ratten in de kelder

De melkveehouder had ik nog niet veel gesproken maar de boodschap was duidelijk. De vraag was of ik toch wel spoedig kon komen omdat hij serieus overlast had van ratten. Met vallen en klemmen kreeg hij ze echt niet weg.

Lees meer »