blog

Verschillen en overeenkomsten bruine en zwarte rat

De twee meest voorkomende ratten in Nederland zijn de bruine rat (Rattus norvegicus) en zwarte rat (Rattus rattus). Voor deze twee ratten heb ik een ontheffing om ze met het persluchtgeweer te mogen bestrijden. Op deze pagina worden de overeenkomsten en de verschillen tussen deze twee ratten besproken. De bruine rat, ook wel rioolrat genoemd, is plomper en robuuster dan de zwarte rat en de kleurvariaties van deze twee rattensorten zijn zo groot dat er een flinke overlap is. Alleen aan de kleur kan niet worden bepaald met welke van de twee soorten ratten je te maken hebt. 

Lees meer »

Ratten en storm

Ratten hebben een goed gehoor en kunnen een grote range aan frequenties waarnemen. Daar waar mensen geluiden van 16 tot 20.000 Hertz (trillingen per seconde) kunnen waarnemen kunnen ratten dat van 400 tot 80.000 á 90.000 Hertz. De oren zijn aan de zijkant van hun kop zijn geplaats en daardoor kunnen ze de richting bepalen waar het geluid vandaan komt. Tevens nemen ze waar met hun snorharen en voelsprieten en vormen ook daarmee een beeld van hun omgeving.

Lees meer »

Rattenkoning

Het woord rattenkoning suggereert wat er in het plaatje hiernaast te zien is. De koning van de ratten met kroon en al. Het geloof van het volk was dat de koning een kroon behoorde te hebben dat gemaakt was van schenkingen vanuit het volk. Bij een rattenkoning zou de kroon bestaan uit de staarten van zijn onderdanen. Dat is natuurlijk een volksgeloof behorende bij de tijd waarin deze (Franse) rattenkoningen in de 16e eeuw voor het eerst gedocumenteerd zijn.

Lees meer »

Behulpzame ratten

Ratten hebben een hele slechte naam omdat ze de schuld krijgen van de verspreiding van de pest. Alleen al in Europa overleden er in 4 jaar tijd tussen de 75 en 200 miljoen mensen. Dat was toen 1/3e van de totale Europese bevolking. De Zwarte Dood is één van de grootste wereldwijde epidemieën die de mensheid heeft getroffen. De ziekmakende bacterie (Yesinia pestis) werd hoogstwaarschijnlijk helemaal niet via vlooien en luizen op de rat verspreidt maar door vlooien en luizen die op de mens leefden.

Lees meer »

De ellende van rattengif

18-10-2023. Op de homepage staat al dat ik nooit gif gebruik bij de bestrijding van ratten. In deze blog laat ik je zien waarom.  Het onderzoeksrapport van het RIVM met de titel "Kans op vergiftiging met rodenticiden van niet-doelsoorten in Nederland" uit. 2020 is de basis. De samenvatting van rapport spreekt voor zich.

Lees meer »

Rattenjagen op de boerderij

Op een boerderij is er altijd voedsel voor de dieren aanwezig en dat trekt ratten aan. Vooral in de winter als het onaangenaam koud en nat in de polder is en er ook nog eens weinig voedsel te vinden is trekken ratten naar de boerderijen. Ze weten die vooral te vinden met hun geweldig goede reuk die 30 keer gevoeliger is dan die van mensen. Als de ratten ook nog ergens een plek weten te vinden om een nest te maken zullen ze zich op de boerderij vestigen.

Lees meer »

Rat met hele lange tanden

De rat heeft 2 snijtanden in het boven en 2 snijtanden in het ondergebit. Tijdens het knagen bewegen die over elkaar heen en slijten daardoor voortdurend af en blijven daarmee scherp. Ze slijten ook op het voedsel waar ze aan knagen. Het voedsel wordt vervolgens via het kauwen met de 4 keer 3 kiezen die achter in zijn mond liggen fijner gemalen en daarna doorgeslikt.

Lees meer »

WUR & RIVM: ratten, pathogenen en volksgezondheidsrisico’s

25-09-2023. Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voeren een onderzoeksproject uit naar knaagdieren, pathogenen en volksgezondheidsrisico’s. Het onderzoeksteam had problemen om aan rattenkarkassen te komen die niet ouder zijn dan 48 uur. De reguliere grote bestrijdingsbedrijven die werken over het algemeen met klemmen in lokdozen die eens in de 6 á 8 weken gecontroleerd worden. De enkele rat die ze vangen zijn daardoor zelden minder dan 2 dagen oud.

Lees meer »

Is het een dove rat?

15-09-2023. De eigenaar van het melkveebedrijf in Utrecht vroeg of ik ratten kon komen bestrijden. Op het bedrijf stikte het van de ratten. Ze zitten bij en in de maiskuil, op de voergang en bij de oude loopstal. Als voorbeelden van de mate van de overlast gaf hij aan dat zijn hond elke week er wel een paar wist te vangen. Op de nachtcamera in het hok waar de koeien kalveren zag hij in de nacht vaak ratten lopen. Ook bij de avondronde over de boerderij zag hij wel 5 tot 10 ratten wegschieten als hij het licht aan deed. Of ik over 2 á 3 weken kon komen. Het was nu even te druk. 

Lees meer »

Ik zocht naar ratten maar vond deze dieren.

Als ik in de nacht met de thermische kijker op zoek ben naar naar uw ratten kom ik ook ander dieren tegen die bezig zijn met hun leven. Ze doen een tukkie op een tak, zijn op zoek naar eten, hangen en beetje rond of proberen voor (hun) nageslacht te zorgen. 

Lees meer »

Meer ratten dan verwacht.

18-08-2023. Begin van de week werd ik gebeld door een melkveehouder of ik een keer kon komen kijken hoe ze op hun bedrijf van de ratten af konden komen. De eigenaren waren voornamelijk bezorgd dat er ratten aan de elektrische bedrading zouden knagen van de melkrobots of aan de kabels van de omvormers van de zonnepanelen. Een terechte zorg want ik om het vaker tegen dat de ratten vitale bedrading van elektronische apparatuur kapot knagen en storing of kortsluiting veroorzaken.

Lees meer »