blog

Schade door vraat van ratten.

Op deze pagina wil ik je laten zien wat ik in de loop van de tijd tegen ben gekomen aan schade die ratten door vraat hebben aangericht. Het is schade aan producten in winkels, opslagplaatsen, agrarische bedrijven, in het veld of op anderen plaatsen. In de loop van de tijd zal ik steeds nieuwe foto's en een korte beschrijving toevoegen. Het is verbazingwekkend wat ratten allemaal eten.

Lees meer »

Hoe zie je ratten in het donker

Als ik de ratten bij je kom bestrijden dan doe ik dat in het donker. De ratten komen gewoonlijk dan pas hun hol uit op zoek naar voedsel. Wij mensen kunnen maar matig zien met heel weinig licht terwijl ratten dat beter kunnen al is het beeld niet zo scherp. De ratten redden zich echter wel door het hebben van snorharen en voelsprieten, hun vaste looproutes en een hele goede reuk. Maar ik heb een thermische kijker en kan daarmee wel goed in het donker zien. 

Lees meer »

Hoe krijg je ratten en muizen je huis uit zonder gif

Dit is de titel van een interessant stuk van Gemma Venhuizen dat in het NRC is verschenen. Een mooi stuk dat meer over muizen dan over ratten gaat en zich concentreert op de situatie in huis. Duidelijk wordt aangegeven hoe ernstig het probleem van doorvergiftiging is. Tevens wordt het verschil in gedrag tussen muis en rat aangegeven waarbij muizen vooral nieuwsgierig zijn en ratten vooral neofoob en nieuwe situaties zullen vermijden. De rat loopt niet snel in een val.

Lees meer »

Herken ratten. Holen, looppaden en doorgangen.

Zo herken je ratten aan hun gangen, holen en looppaden. De bruine rat maakt als hij buiten leeft holenstelsels tussen stenen, aan de voet van bomen en vaak in het talud nabij een sloot.. In deze gangenstelsels hebben ze een nest om te rusten en te slapen en waar de jongen worden geboren. Deze gangen worden maximaal een halve meter diep gegraven en hebben een doorsneden van 5 tot 9 cm het hol heeft een doorsnede van 6 - 9 cm. Het nest kan ook bovengronds gemaakt worden tussen stenen.

Lees meer »

Bijna alleen grote ratten

Half augustus word ik gebeld door de houder van een melkveebedrijf. Hij vertelt dat het bedrijf overlopen wordt door ratten en dat ze die niet weg krijgen. De vraag is of ik een keer langs kan komen om te zien wat ik kan doen.

Lees meer »

Ratten in het kippenhok

Ratten bij het kippenhok is een veelvoorkomend probleem. De oorzaak is doorgaans de overmaat aan voer dat aanwezig is, de veiligheid voor de rat in het kippenhok en de mogelijkheid tot het maken van vluchtgangen of zelfs nesten. 

Lees meer »

Zo netjes en toch ratten

Als ik aan kom rijden is er twijfel of ik op het goede adres ben. Het ziet er hier zo ongewoon netjes uit, alsof de hovenier zojuist het terrein heeft verlaten. Later als ik na de kennismaking over het erf loop zie ik een keurig onderhouden en schoon melkveebedrijf in het veenweidegebied. Het erf is geheel verhard met betonplaten en er is geen vuiltje te vinden. Langs de loopstal een kort gemaaide grasstrook tot tegen de muur en nergens los slingerende rommel. De kruiwagens met krachtvoer sluitend afgedekt. De bijna 200 meter lange en goed onderhouden bomenhaag om het bedrijf geeft beschutting tegen de wind. Het ziet er zo schoon en netjes uit en toch overlast van ratten. Hoe kan dat ?

Lees meer »

Ratten in de kelder

De melkveehouder had ik nog niet veel gesproken maar de boodschap was duidelijk. De vraag was of ik toch wel spoedig kon komen omdat hij serieus overlast had van ratten. Met vallen en klemmen kreeg hij ze echt niet weg.

Lees meer »