Overlast en schade Wat ratten zoal uitvreten in hun dagelijks leven


ZIEKTEN

Ratten dragen de ziekte van Weil meetal over via hun urine.

Mens: Ziekte van Weil - Dier: vogelgriep en varkenspest

Ratten kunnen ziektes overdragen via direct contact maar meestal via hun faces en urine. Ziekten die overgedragen kunnen worden zijn er vele waarvan de bekendste zijn de Ziekte van Weil (1/5 mensen die de ziekte oploopt sterft eraan als er niet tijdig wordt behandeld). Ook de Salmonella en de Leptospira bacterie kunnen worden overgedragen.

Daarnaast kunnen ze de zeer besmettelijke dierziekten mond- en klauwzeer, vogelgriep en varkenspest verspreiden via hun uitwerpselen en urine. Lees meer over een RIVM onderzoek.


KNAAGSCHADE

Ratten knagen aan kabels en kunnen daarmee kortsluiting en stalbranden veroorzaken.

Kapot geknaagde kabels en stalbranden

Een kwart van de stalbranden wordt veroorzaakt door het doorknagen van elektriciteitskabels door muizen en ratten. Dat is de inschatting van Stichting Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen. 

Bij verschillende melkveebedrijven ben ik geweest omdat de melkrobot kapot was geknaagd door ratten. De ene keer is een elektrische kabel doorgeknaagd en valt de machine stil een andere keer is de melkslang lek geknaagd waardoor de melk wegstroomt.


VRAATSCHADE

Aangevreten maisaanplant

In ingezaaide maisvelden weten de ratten perfect de maiskorrels te vinden. Ze graven en eten ze op en gaan door naar de volgende 20 cm verder. Hele delen van het veld worden onproductief. Ook velden met suikerbieten, zoete aardappel en bloembollen worden door ratten aangevreten. 

In kippenhokken en volières wordt soms wel meer dan 80% van het voer opgegeten door ratten. De kippen eten de rest. 6 kippen en 20 ratten worden er gevoerd. Meer voorbeelden van vraatschade staan hier.


-

GRAAFSCHADE

Ratten graven gangen in de bovenste halve meter grondlaag.

Vernielde en verzwakte oeverkant. Foto: Adri de Groot

Als ratten zich op je terrein hebben gevestigd met hun gangen en holen dan zal het niet lang duren voordat de eerste gangen inzakken en daarmee de bestrating. Het straatje om het kippenhok verzakt en zal weer hersteld moeten worden. 

Bekend zijn ook de ernstige ongelukken met de trekker waarbij trekker met bestuurder de sloot in kantelt omdat de oever instabiel is geworden door het gegraaf van (muskus)ratten. 


OMNIVOOR

Ratten zijn uitstekende klimmers en roven ook  de eieren en jongen van zangvogels.

Vogelnestje met eieren

Ratten zijn alleseters en kunnen heel goed de nesten van vogels leegroven. Ratten kunnen goed klimmen dus worden niet alleen de grondbroeders belaagd maar ook de vogels die hoger in de struiken hun nest maken.

In Nieuw Zeeland wordt door het Department of Conservation grote projecten opgezet om eilanden en stukken afgezet bos predator en rattenvrij te maken. Daarna neemt de stand van de inheemse vogels sterk toe. 


GOEDE KLIMMERS

Bruine rat in een boom op meer dn 8 meter boven de grond.

Rat hoog in de boom.. Beeld via thermische kijker. . Foto: EcoRat

Niet alleen in gebouwen en schuren zitten de ratten op de balken en in de plafonds, ook in de natuur zoeken ze het regelmatig hoger op. Hierboven een opname met een warmtecamera van een bruine rat die van 8½ meter hoog naar beneden aan het gaan was.  Zie hier meer klimwerk van ratten. 

Ik ben absoluut niet tegen ratten in de natuur van Nederland. Ze hebben daar een nuttige functie als opruimers maar de voorwaarde is wel dat ze geen plaag worden.