Ratten in de kelder

De melkveehouder had ik nog niet veel gesproken maar de boodschap was duidelijk. De vraag was of ik toch wel spoedig kon komen omdat hij serieus overlast had van ratten. Met vallen en klemmen kreeg hij ze echt niet weg.

Bij de rondleiding en verkenning zagen we op afstand meteen als verschillende ratten lopen over de voorgang van de loopstal. Dit is meestal een teken dat de rattenpopulatie echt veel te groot is geworden. Het was nog niet eens donker. De hond was mee en vloog er een achterna. Hij kreeg hem niet te pakken. Wekelijks had hij er wel een paar werd me verteld en de katten lopen ook af en toe met een jong rat te slepen. In de jongveestal zagen we al een rat en bij de sleufsilo was ook te zien dat er ratten huisden. Loopsporen en een gang in de grond tussen de twee sleufsilo's in wezen daarop.

Na een kop koffie en nog wat papieren formaliteiten ben ik aan de slag gegaan toen het donker was geworden.

Ratten lopen over de mestroosters in de ligboxenstal

Drie ratten in het op het rooster tussen de koeien. Foto EcoRat

De meeste ratten zag ik op de roosters in de lange loopstal. Na later bleek aten ze daar onverteerde maiskorrels die in de ontlasting van de koeien zat. 

Als de maiskorrels bij de oogst niet gebroken wordt door de hakselaar en de koe kauwt de korrel niet stuk dan blijft de korrel heel en kan de koe het niet verteren omdat het cellulose laagje om de maiskorrel nog intact is. De ratten knagen de korrel met het cellulosevlies wel stuk en hebben zo voedzaam eten. 

Rat op de voergang van de ligboxenstal

Vaak klommen de ratten over het voerhek en gingen naar de voorgang om daar vers voedsel te zoeken. Foto EcoRat


Met hun pootjes onder koeienpoep lopen de ratten door het schone koeienvoer. 

In het begin kon ik niet goed achterhalen waar de ratten vandaan kwamen die op de roosters liepen. Gangen waren niet te vinden en je zag  niet dat ze van buiten de schuur in komen gelopen. Plots waren ze er als ik door de thermische kijker keek en plots waren ze ook weer weg. Totdat ik een keer een rat met de thermische kijker volgde en er een andere rat schijnbaar uit het niets naast hem verscheen wist ik hoe het zat. De rat kwam uit het rooster omhoog. Kennelijk verbleven ze in de gierkelder en als ze op zoek gingen naar eten klommen ze door de roosters omhoog. 

Ratten zijn wonderlijke beestje maar over dunne vloeibare gier kunnen ze niet lopen. Dat kunnen ze wel als de gier en mest ouder worden. Er vormt zich een kost van de mest boven op de dunne gier. 

Rat kruipt door het mestrooster omhoog

Rat komt uit de gierkelder door het rooster omhoog. Foto EcoRat

De raten kunnen daar overheen lopen en langs de kant van de gierkelder, daar waar geen mest door de roosters valt, maken ze hun nest. Geen kat of uil die er bij kan komen. Zou een bunzing zicht daar wagen? Ik denk het niet. Van de stank hebben de ratten kennelijk weinig last. Hoe veilig wonen is dat voor ze. Nestgelegenheid, de warmte van de runderen in de stal, geen predatoren en altijd eten. Voor de ratten een paradijs op aarde.

Boeren weten dat  je regelmatig de gierkelder moet mixen om te voorkomen dat er zich een korst vormt. Niet alleen om daar nestgelegenheid van ratten weg te houden maar vooral om het mogelijk te houden dat de gier opgezogen kan worden in de giertank. Met een dikke korst gaat dat niet goed. Op deze boerderij vindt toch korstvorming plaats in delen van de gierkelder omdat de stal zo lang is en de mest niet overal goed of snel genoeg rond stroomt bij het mixen. Hoe ga je dan deze nestgelegenheid voor de ratten weg halen? Soms zit een deel van de oorzaak van het rattenprobleem in de constructie van het gebouw. 

In de jongveeafdeling speelt hetzelfde probleem. Daar is het gelukkig wat minder druk met ratten.


De poes bemoeit zich alleen met de kleine ratten.

De kat doet zijn best maar kan de rattenpopulatie ook niet echt decimeren. Foto EcoRat

Bij de sleufsilo zaten ook de nodige ratten omdat ze er nestgelegenheid hadden in de rand grond tussen de twee sleufsilo's in. In de nacht gingen ze van het voer in de sleufsilo eten. 

De twee ratten op onderstaande foto waren over de rand van de sleufsilo geklommen en gingen zich tegoed doen aan het veevoer.

IN de nacht twee ratten op het voer in de sleufsilo

Twee ratten in het voer bestemd voor de koeien. Foto EcoRat

Zes dode ratten de betonroosterr

Zes dode ratten op de mestroosters aan het eind van de avond. Foto EcoRat

Na afloop hebben we de maatregelen doorgenomen hoe de ratten in de gegeven situatie het beste te weren zijn. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.