Zo netjes en toch ratten

Als ik aan kom rijden is er twijfel of ik op het goede adres ben. Het ziet er hier zo ongewoon netjes uit, alsof de hovenier zojuist het terrein heeft verlaten. Later als ik na de kennismaking over het erf loop zie ik een keurig onderhouden en schoon melkveebedrijf in het veenweidegebied. Het erf is geheel verhard met betonplaten en er is geen vuiltje te vinden.

Langs de loopstal een kort gemaaide grasstrook tot tegen de muur en nergens los slingerende rommel. De kruiwagens met krachtvoer sluitend afgedekt. De bijna 200 meter lange en goed onderhouden bomenhaag om het bedrijf geeft beschutting tegen de wind. Het ziet er zo schoon en netjes uit en toch overlast van ratten. Hoe kan dat ?

Het blijkt dat het geen rommeltje op het erf hoeft te zijn om overlast van ratten te krijgen. 

Slootkant met rattenholen. Foto EcoRat

De bomenhaag, slootkant en sloot met biezen waar de ratten hun holen hebben. Foto EcoRat

Het probleem concentreert zich vooral bij de slootkant waar de ratten hun holen hebben gemaakt en onder de duisternis van de nacht een verhard rijpad oversteken en de sleufsilo in glippen om te eten. 

Deze sleufsilo bestaat uit twee delen waarbij het voorste deel gevuld is met gehakseld mais strak afgedekt met stevig zwart landbouwplastic om zuurstof er uit te houden en bederf te voorkomen. Oké...er zit één klein gaatje in het plastic aan de voorkant doordat daar hard aan getrokken is. Dit is niet erg omdat daar dagelijks een laag van deze mais aan de koeien gevoerd wordt.

Sleufsile ofgedekt met landbouwplastic. Foto Ecorat

't kleine gaatje in het landbouwplastic dat de mais afdekt Foto EcoRat


Het achterste deel van de sleufsilo is gevuld met bierborstel. Dit is een afvalproduct van de bierbrouwerij en bestaat uit de vaste bestanddelen die overblijven nadat de suikers uit de gebroken gerst zijn gefilterd. Deze vaste bestanddelen bevatten het kaf van de gerst en andere niet-oplosbare stoffen zoals eiwitten. Deze eiwitten zijn een prima product voor de koeien ter stimulatie van het maagdarmkanaal en melkproductie. Niet alleen de koeien, de ratten vinden het ook heerlijk. Verzot zijn ze er op. Net als op de snijmais die bij boeren populair is wegens het hoge zetmeel gehalte.

Rattengang in de bierborstel. Foto Ecorat

Rattengang dwars door de bierbierborstel. Verkleuring door bederf. Foto EcoRat

Kijk en daar is het rattenprobleem geboren. De slootkant is waar ze dekking hebben in hun holen en water om te drinken. Vanaf het invallen van de duisternis steken ze het 3.5 meter brede betonnen pad over en vinden daar hun lekkere maaltijd de de sleufsilo. Het is een waar paradijs voor de rat. Dat ze het daar naar hun zin hebben blijkt wel uit dat een deel van de ratten in hun eten zijn gaan wonen door in de borstel gangen te graven. Dwars door de kuil heen en ook vlak onder het landbouwplastic. Geen kat of uil die erbij komt. Wat een zorgeloos bestaan. 

Rattengang onder het landbouwplastic door de bierborstel. Foto EcoRat

Rattengang in de bierborstel onder het landbouwplastic. Foto EcoRat

Echter een rat blijft voorzichtig en zal niet snel onder de dekking vandaan komen als dat niet nodig is. Hieronder zie je een rat die tussen het eten door even een kijkje naar buiten neemt door het gaatje in de landbouwplastic. Omdat hij vreemde dingen hoorde of rook? Die nieuwsgierigheid heeft verscheidene ratten die avond het leven gekost.

Rat kijkt door het gaatje in de landbouwplastic. Foto EcoRat

Rat kijkt door het gaatje in het landbouwplastic. Zie de oogjes glinsteren in het infrarood licht. Foto EcoRat

Ook ratten die vanuit de sleufsilo komen kijken even of het veilig is om het pad naar de slootkant over te gaan en steken hun kopje uit een doorgang naar buiten. Alleen het kopje tot aan de oren is dan te zien. Als ze vervolgens nog één stap doen is het fataal voor ze. 


Rat kijkt uit rattengang bij de sleufsilo. Foto EcoRat

Rat kijkt of het veilig is voor de oversteek naar de slootkant. Foto EcoRat

Het rattenprobleem is na deze avond al voor een flink deel verholpen. Nog een bezoekje en dan aan de slag om het onaangenamer voor de rat te maken en toekomstige rattenoverlast te voorkomen. 

Familie bedankt voor de koffie met de roomboterkoek en het aangename gesprek.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.