Rat met hele lange tanden

Gebit van een rat

De rat heeft 2 snijtanden in het boven en 2 snijtanden in het ondergebit. Tijdens het knagen bewegen die over elkaar heen en slijten daardoor voortdurend af en blijven daarmee scherp. Ze slijten ook op het voedsel waar ze aan knagen. Het voedsel wordt vervolgens via het kauwen met de 4 keer 3 kiezen die achter in zijn mond liggen fijner gemalen en daarna doorgeslikt.

Snijtanden van de rat groeien voortdurend.

De snijtanden van de rat blijven gedurende het hele leven groeien. Als ratten veel hard voedsel eten of aan harde voorwerpen knagen groeien de tanden wat sneller en blijven daarmee mooi op lengte. In het bovengebit zijn de snijtanden ongeveer 4 mm lang en in het ondergebit 7 mm. Bij een volwassen rat groeien de tanden in het ondergebit met 2.8 mm per week nog sneller dan de snijtanden in het bovengebit die wekelijks met 2.2 mm groeien. De kiezen stoppen met groeien als het gebit volwassen is.

Het gaat ook wel eens gruwelijk mis.

Dat voortdurend groeien van de tanden heeft als voordeel dat ratten geen gaatjes in de snijtanden hebben. Voordat die kunnen ontstaan zijn de snijtanden al weer afgesleten en vervangen door nieuw snijtand. Een probleem kan wel ontstaan als de tanden niet meer voldoende afslijten terwijl de groei wel doorgaat. Dit kan gebeuren als de snijtanden van het onder- en bovengebit niet goed recht tegenover elkaar staan. Dit kan een erfelijke oorzaak hebben maar ook komen doordat de onder of bovenkaak beschadigd is geraakt door bijvoorbeeld gevechten. Dan kunnen zogenoemde olifantstanden ontstaan. Hierbij groeiden de snijtanden van het bovengebit met een boog de mondholte in. De snijtanden kunnen ook de tong, de wang of het gehemelte ingroeiden. Bij wilde ratten leidt dit tot de dood omdat ze niet meer voldoende kunnen eten en verhongeren. 

Tijdens een rattenbestrijding op een boerenerf zag ik bij het maken van het tableau dat er een rat met lange tanden tussen lag. Hieronder foto's van het rattengebit met de lange tanden.

Een wilde bruine rat met hele lange tanden. Olifantstanden bij de rat.

Rat met veel te lange snijtanden in zowel onder als bovenkaak. Foto: EcoRat. 

Olifant's tanden bij een bruine rat.  De tanden zijn het gehemelte ingegroeid.

De snijtanden van het bovengebit zijn met een boog het gehemelte in gegroeid. Foto: EcoRat. 

Hier is duidelijk te zien dat de tanden niet meer tegen elkaar afslijten. De onderkaak is beschadigd en korter dan normaal. De rechter snijtand in het ondergebit komt net voorbij de basis van de snijtanden in het bovengebit. De linker snijtand in het ondergebit is minder lang en erg scheef. De twee snijtanden van het bovengebit zijn erg lang, krom en groeien het gehemelte in. De rat kan die snijtanden onmogelijk meer gebruiken om voedsel in stukken te snijden. 

Mogelijk heeft de rat een ongeluk gehad is de onderkaak beschadigd en daarmee ook de snijtanden van het ondergebit. 

Eten zal steeds moeilijker worden en op den duur leiden tot de dood van dit knaagdier. 

Bij tamme ratten is dit probleem te verhelpen door een dierenarts die de tanden dan op lengte knipt en of nog beter onder narcose afslijpt. Staan de tanden niet goed recht tegenover elkaar dan zal het probleem terugkeren. De snijtanden groeien immers ongeveer met 2,5 mm per week. 

De donkergele kleur van de snijtanden in het bovengebit is gebruikelijk.

Reactie plaatsen

Reacties

Abigaël
4 maanden geleden

Mooie duidelijke foto, helaas knagen ze voor ons mensen vaak aan het verkeerde!